Langkah-langkah Mengisi Borang Permohonan Online:

  Hanya Pemohon yang berstatus warganegara Malaysia sahaja dibenarkan membuat permohonan secara online. Manakala Pemohon bukan warganegara dikehendaki memohon dengan mengisi borang permohonan biasa (boleh didapati di Pejabat KIAS atau download di laman web KIAS). Pemohon yang telah mengisi permohonan online tidak perlu lagi mengisi borang permohonan biasa.

Pemohon dikehendaki mengisi maklumat yang berkaitan dan WAJIB mengisi medan berwarna Kuning.

  Setelah Pemohon Menghantar Permohonan Online, secara automatik Nombor MyKad Pemohon Dijadikan ID/Kata Laluan bagi membolehkan pemohon membuat Semakan Keputusan.

Maklumat Akademik hendaklah Berpandukan kepada keputusan sebenar peperiksaan yang diambil. Sebarang pemalsuan maklumat boleh menyebabkan permohonan pemohon dibatalkan.

Bagi Pemohon peringkat SPM dikehendaki mengisi maklumat keputusan SPM manakala bagi pemohon peringkat STAM dikehendaki mengisi maklumat keputusan SPM dan STAM

Bagi Pemohon Yang Kelayakannya Tidak Menepati Syarat Bagi SPM atau STAM, Pemohon Juga Boleh Mengisi Keputusan Peperiksaan SMU Dan Keputusan Ini Juga Boleh Dipertimbangkan Oleh Pihak KIAS. Abaikan Ruangan Ini Jika Syarat Kelayakan Telah Dipenuhi.

 

Syarat Bagi Pelajar Dari Sekolah Aliran Bukan Agama/Arab Boleh Diterima Oleh KIAS (Bagi Permohonan Kursus Sijil Pengajian Islam, Diploma Pengajian Islam, Diploma Tahfiz Dan Diploma Qiraat & Tarannum Sahaja).

 
Sebarang Pertanyaan mengenai syarat kemasukan ke KIAS/maklumbalas Permohonan boleh menghubungi Pejabat (fwd kepada Pn. Zaizura) di talian: KIAS: 09-7129386.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Utama>> Borang Input Permohonan Online


A: MAKLUMAT PEMOHON

* Peringatan: Sila Gunakan Huruf Besar. Pemohon Dikehendaki Melengkapkan Semua Maklumat Yang Diperlukan. Medan Kuning Ialah Ruangan WAJIB Isi. Peluang Menghantar Permohonan Dibenarkan SEKALI SAHAJA dan Tiada Borang Mengemaskini Disediakan. Harap Maklum!

Nama Promoter KIAS (Jika Ada):
1.
Nama*
:
*(Tidak melebihi 40 aksara)
2.
No. K. Pengenalan*
:
*(contoh KP: 987654014321)
3.
Tarikh Lahir
:
4.
Umur
:
Tahun
5.
Tempat Lahir
:
6.
Keturunan*
:
*(MELAYU/CINA dll)
7.
Kewarganegaraan
:
8.
Jantina
:
9.

Alamat Asal

 

:
*
*(Tidak Termasuk Nama Bandar, Poskod dan Negeri)
Poskod
Bandar
Negeri
10.

Alamat Surat Menyurat

:
*
*(Tidak Termasuk Nama Bandar, Poskod dan Negeri)
Poskod
Bandar
Negeri
11.

No. Telefon Rumah*

:

*(contoh: 6097129386)

No. Telefon Bimbit*
:
*(contoh: 60199876543)
 

B: MAKLUMAT AKADEMIK
1.
Tahun Peperiksaan (SPM/STAM)
:
2.
Nama Sekolah*
:

*(Contoh: SMU (A) Maahad Muhammadi Lelaki)
3.
Keputusan (SPM)**- WAJIB ISI DENGAN LENGKAP BAGI SEMUA PROGRAM
Keputusan (STAM/STA)** - WAJIB ISI BAGI IJAZAH SARJANA MUDA (4+0) KUIN-KIAS DAN LEPASAN STAM
Matapelajaran***
Gred
Matapelajaran***
Gred
1.


Wajib Isi Salah Satu Subjek Sekurang-kurangnya Kredit

:
1. Hif Al-Quran dan Tajwid
:
2.
:
2. Fiqh
:
3. :
3. Tauhid
:
4. :
4. Tafsir Wa Ulumuhu
:
5. :
5. Hadith dan Mustolah
:
6. :
6. Mantiq
:
7. :
7. Nahu
:
8.
:
8. Sarf
:
9.
:
9. Insya'
:
10.
:
10. Adab dan Nusus
:
11.
:
11. 'Arudh dan Qafiyah
:
12.
:
12. Mutala'ah
:
13.
:
13. Balaghah
:
14.
:
14.
:
15. : 15. :
16. :
16.
:
17. :
17.
:
 
** Syarat SPM Bagi Program Diploma Hendaklah Sekurang-kurangnya 3 kepujian dari mana-mana Subjek dan lulus Bahasa Arab Tinggi/Komunikasi; Atau Sekurang-kurangnya 1 kredit Sahaja Bagi Program Sijil. Manakala Sijil SPM dan STAM Wajib Diisi Bagi Program Ijazah Sarjana Muda 4+0 (KUIN-KIAS) dan Lepasan STAM.
*** Isi ruangan tambahan matapelajaran (jika berkenaan)
PANGKAT KESELURUHAN (Wajib Isi)
:
1.
Tahun Peperiksaan (SMU)
 
2.
Nama Sekolah*
 

*(Contoh: SMU (A) Maahad Muhammadi Lelaki)
3.
Keputusan (SMU)**
 
Keputusan (SMU)**
 
Matapelajaran***
 
Gred
Matapelajaran***
Gred
1. Al-Quranul Karim
 
8. Akhlak & Tarikh Islam
 

2. Nahu & Soraf
 
9. Bahasa Melayu
 
3. Balaghah  
10. Bahasa Inggeris
 

4. Insya' & Mutalaah

 
11.
 

5. Tarikh Adab & Nusus  

12.
 
6. Feqah & Tauhid  

13.
 
  7. Tafsir & Hadith  
PANGKAT KESELURUHAN
:
SIJIL-SIJIL LAIN
4.
Nama Institusi Terakhir
:
5. Nama Sijil :
6.
Bidang
:
7.
Keputusan Sijil Lain (STPM, Diploma dsb)
Matapelajaran***

Gred

Matapelajaran***
Gred
1.  
: 12. :
2.  
: 13. :
3.  
: 14. :
4.  
: 15. :
5.  
: 16. :
6.  
:
17.
:
7.  
: 18. :
8.  
:
19.
:
 
9.  
:
20.
:
 
10.
: 21. :
 
11.
:
PANGKAT KESELURUHAN
:
             

C: PILIHAN PROGRAM PENGAJIAN
1.
Sesi Akademik
:
2.
Pilihan Kursus Pengajian
1. Pilihan Pertama
:
2. Pilihan Kedua
:
3. Pilihan Ketiga
:
3.
Kemasukan Semester
:
 
PENGAKUAN
  1. Saya mengaku bahawa segala maklumat/keterangan yang diberikan didalam borang ini adalah betul dan benar belaka. Saya akan bertanggungjawab sekiranya maklumat/keterangan yang diberikan didalam borang ini adalah palsu dan jika saya telah diterima belajar di KIAS, permohonan saya akan terbatal dengan sendirinya.
  2. Saya berjanji akan menghantar semua dokumen/sijil/maklumat yang berkaitan untuk rujukan pihak KIAS sebelum menerima permohonan saya.
  3. Saya mengaku sekiranya saya terpilih untuk mengikut kursus pengajian di KIAS, bahawa saya akan sentiasa mematuhi dan mengikuti segala peraturan dan arahan yang telah ditetapkan.

Saya Bersetuju Dengan Perjanjian Di atas

free counter
 

Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) [ IPTS070-KP (JPS) 5195 / IPTS / 1007 ]
Peti Surat 68, Nilam Puri, 15730 Kota Bharu Kelantan. Tel: 609-7129386 / 609-7129387 Faks. 609-7129444
Laman Web: http://www.kias.edu.my E-mel: admin@kias.edu.my