SLIP PERMOHONAN ONLINE
Kemasukan Ke Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismai Petra (KIAS)
Sesi Jun/Julai 2014/2015

MAKLUMAT PERMOHONAN

*Sila lampirkan Slip Permohonan ini bersama salinan dokumen-dokumen peribadi dan sijil dan dihantar ke Pejabat Pendaftar Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) sebelum 08 Mei 2014.

1.
No. K. Pengenalan : 940827035720 5. Pilihan Kursus Pengajian
2.
Nama Pemohon
:
SITI ZUNAIRAH BINTI ISMAIL
1. Pilihan Pertama
:
IJAZAH SARJANA MUDA AL-SYARIAH (KUIN)
3.
Negeri
:
2. Pilihan Kedua
:
IJAZAH SARJANA MUDA USULUDDIN (KUIN)
4.
Sekolah
:
MAAHAD AHMADI TANAH MERAH
3. Pilihan Ketiga
:
IJAZAH SARJANA MUDA AL-SYARIAH (KUIN)
6. Sesi Akademik
:
2014 / 2015
7. Semester Kemasukan
:
JUN / JULAI
Tarikh Permohonan: 3/20/2014 4:00:06 PM

* Peringatan: Keputusan permohonan secara online hanya boleh diketahui setelah pemohon menghantar semua salinan dokumen peribadi dan sijil (yang diperlukan). Pemohon boleh membuat semakan secara langsung melalui laman web KIAS dan surat tawaran akan dihantar kepada pemohon sebelum kemasukan Sesi Jun/Julai 2014/2015.

---------------------------------------------------Potong Disini-------------------------------------------------