SLIP PERMOHONAN ONLINE
Kemasukan Ke Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismai Petra (KIAS)
Sesi Jun/Julai 2014/2015